Oddaj głos w tym konkursie (Logo dwutygodniowe #43 - Hotel)
Konkurs zakończył się 2017/11/29 21:23:11

Punktacja 50 pkt 35 pkt 25 pkt