Oddaj głos w tym konkursie (Logo dwutygodniowe #48 - Skrypt CMS)
Konkurs zakończył się 2018/02/18 19:49:44

Punktacja 50 pkt 35 pkt 25 pkt