Regulamin witryny

 1. Postanowienia ogólne

  1. §1. Rejestracja na forum jest darmowa i równoznaczna z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, który jest własnością forum Grafinity.pl. Zabrania się jego kopiowania tudzież przerabiania pod własne potrzeby. #
  2. §2. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdej chwili bez wcześniejszego uprzedzenia. #
  3. §3. Wszystkie treści zamieszczone przez użytkowników na forum są ich autorstwa i przedstawiają wyłącznie ich opinie. #
  4. §4. Osoby działające na niekorzyść forum mogą w każdej chwili zostać wyrzucone z forum bez wczesnego ostrzeżenia. #
  5. §5. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto. W przypadku multikonta użytkownik dostaje bana na IP, a dane konta zostają natychmiastowo usunięte z forum. #
  6. §6. Wszelkie naciski i groźby w stronę moderacji i administracji forum będą karane w postaci wyrzucenia z forum. #
  7. §7. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia użytkownika z jego nieprzestrzegania. #
  8. §8. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników oraz nie odpowiadamy za ewentualne oszustwa przez osoby trzecie. #
 2. Zawartość forum

  1. §1. Na forum nie można publikować treści pornograficznych, wulgarnych, rasistowskich, obrażających lub wyśmiewających innych użytkowników, związanych z propagowaniem uzależnień, antysemityzmu, faszyzmu oraz innych szerzących nienawiść treści. Zabronione jest również szerzenie piractwa w postaci rozprowadzania nielegalnego oprogramowania. #
  2. §2. Treści udostępniane na forum muszą być zgodne z polskim prawem. #
  3. §3. Staramy się pisać poprawną polszczyzną. #
  4. §4. Niedopuszczalne jest spamowanie, umieszczanie niepotrzebnych postów w danym dziale. #
  5. §5. Kolor czerwony i zielony jest przeznaczony dla administracji. #
  6. §6. Nie tworzymy tematów o tej samej treści - tworzymy jeden i umieszczamy go w odpowiednim dziale. #
  7. §7. Administratorzy i moderatorzy mogą zamknąć temat jeśli uznają, że jego autor otrzymał odpowiedź na zadane pytanie ewentualnie gdy temat zamienia się w tzw. spam i użytkownicy prowadzą konwersację na zupełnie odległy temat. #
  8. §8. Zabrania się "nabijania" postów, czyli pisania krótkich, niejednokrotnie zbędnych wypowiedzi, mających jedynie na celu zwiększenie ilości postów bądź reputacji. #
  9. §9. Na forum panuję całkowity zakaz umieszczania linków do stron konkurencyjnych czyt. forum graficzne. #
  10. §10. Za popełnienie plagiatu, użytkownikowi grozi blokada na 7 dni. W przypadku dalszej kradzieży prac zostaję on zbanowany permanentnie. #
 3. Konta użytkowników

  1. §1. Administracja forum nie bierze odpowiedzialności za włamania na konta użytkowników spowodowane łatwym do rozszyfrowania hasłem. #
  2. §2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie akcje (również łamiące regulamin) wykonane przy pomocy jego konta. #
  3. §3. Użytkownik w każdej chwili może usunąć swoje konto. Można to zrobić w ustawieniach konta. #
  4. §4. Nazwa użytkownika nie może zawierać treści wulgarnych lub obraźliwych. Zastrzega się również umieszczania nazw konkurencji. #
 4. Profil użytkownika

  1. §1. Zabrania się używania sygnatury/avatara lub zdjęcia w tle innego użytkownika bez wczesnej zgody autora. #
  2. §2. W podpisie jak i w zdjęciu profilowym oraz w tle użytkownika zakazuje się umieszczania treści/grafik pornograficznych, rasistowskich, a także obraźliwych. Dotyczy to również ostrych animacji, które mogą wywołać epilepsję. #
  3. §3. Zakazuje się dodawania w podpisie linków do stron konkurencyjnych. #
 5. Zlecenia płatne i darmowe

  1. §1. Tematy ze zleceniami możemy "odświeżać" co 24 godziny. #
  2. §2. Zabrania się pisania ciągłych zachęceń do wykonania pracy w danym zleceniu (w wiadomości prywatnej, czacie itp.) - użytkownik może zostać ukarany ostrzeżeniem. W przypadku aktywnego popełnienia tego błędu może stracić przywilej składania zleceń darmowych. #
  3. §3. Zakazuje się oceniania prac dodanych przez użytkownika (od oceniania prac jest odpowiedni dział). #
  4. §4. Każde zlecenie powinno być napisane wg wzoru. #
  5. §5. Administracja forum nie ponosi odpowiedzialności za próby oszustwa dotyczące płatności pieniężnych bądź innych form płatności. #
  6. §6. Składając zlecenie płatne użytkownik zobowiązany jest do uwzględnienia formy płatności. W przypadku nie zrobienia tego temat zostanie zamknięty. #
  7. §7. Zakazuje się wykonywania zleceń poza tematem, mailowo czy poprzez PW, itp. Zleceniobiorca musi dodać swój projekt do tematu w celu weryfikacji dla dobra zleceniodawcy. #
  8. §8. Zleceniodawca musi posiadać prawa autorskie do materiałów, które chce mieć na projekcie i załączył je do zlecenia. #
 6. Konkursy cykliczne i pojedynki

  1. §1. Na pracach wysyłanych na pojedynek bądź konkurs cykliczny nie może znajdować się nick autora pracy. Praca nie może być również wcześniej udostępniana na forum ani w żadnym innym miejscu w internecie (dyskwalifikacja). #
  2. §2. Wysyłane prace nie mogą być zrobione na podstawie poradników lub innej pracy. Nie mogą również zawierać elementów prac z plików roboczych dostępnych w internecie. #
  3. §3. Kiedy dany użytkownik wyśle cudzą pracę na konkurs lub pojedynek zostaję zdyskwalifikowany i otrzymuje ostrzeżenie. #
  4. §4. Administracja ma prawo do usunięcia danej pracy z konkursu, w przypadku poziomu pracy lub nie spełniających wymagań. #
  5. §5. Zabrania się głosowania na własną prace. #
  6. §6. Głosowanie oraz wysyłanie prac trwa 7 dni. Wyjątek stanowią konkursy comiesięczne, w których czas na wysyłanie prac wynosi 30 dni. #
  7. §7. Praca bez żadnego głosu nie otrzymuje odznaczenia mimo zajęcia podium w danym konkursie. #
  8. §8. Aby otrzymać odznaczenie i punkty grafika za odbyty konkurs cykliczny, muszą pojawić się minimum 3 prace w danym konkursie. #
 7. Chat

  1. §1. Chat służy do krótkich i luźnych rozmów pomiędzy użytkownikami forum. #
  2. §2. Zakazuję się upominania o wykonanie zlecenia oraz udzielenie pomocy - od tego są odpowiednie działy na forum. #
  3. §3. Na chacie obowiązują wszystkie punkty zawarte w regulaminie. #
 8. Ostrzeżenia

  1. §1. Za złamanie któregoś z punktu regulaminu forum moderator ma prawo nadać ostrzeżenie danemu użytkownikowi. #
  2. §2. Ostrzeżenie może zostać usunięte w przypadku niewłaściwego jego nadania. #
  3. §3. Każdy użytkownik ma prawo do odpracowania ostrzeżenia pisząc poradnik, wstawiając materiały lub reklamując forum. Użytkownik powinien zawiadomić administratora forum o chęci zdjęcia ostrzeżenia. #
  4. §4. Użytkownik, który otrzyma 4 ostrzeżenia będzie miał ograniczone uprawnienia. Wszystkie jego posty będą musiały być zatwierdzone przez administratora lub moderatora. #
  5. §5. Użytkownik, który otrzyma 5 ostrzeżenie po ówczesnej moderacji jego postów zostaję wyrzucony z forum na stałe (ban permanentny). #
  6. §6. Ostrzeżenia nigdy nie wygasają. #