Skocz do zawartości

Nie masz jeszcze konta?

Zarejestruj nowe konto, aby mieć pełny dostęp do forum. To zajmie Ci 1 minutę!

Przejdź do rejestracji

Zablokowane Top5 w panelu bocznym by d!r3k


SebaGFX

Rekomendowane odpowiedzi

<strong style="font-weight:bold;color:rgb(110,136,150);font-family:Roboto, sans-serif;font-size:14px;font-style:normal;font-variant:normal;letter-spacing:normal;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;">Autor: d!r3k

Nazwa modyfikacji: Top5 w panelu bocznym.

Opis: Dodaje statystyki w panelu bocznym.

Screen/Live Demo:

Download:</strong>
Otwórz index.php i znajdź:
[code]$template->assign_vars(array(      'FORUM_IMG' => $images['forum'],[/code] <pre>
</pre>


Przed tym dodaj:
[code]    //Konfiguracja      $limit = 5; // ilość      $domyslny_av = 'images/avatar.png'; // ścieżka do domyślnego avka      $style = 'style="width: 30px; height: 30px;"'; // szerokość i wysokość avatarów      //Koniec konfiguracji           //Ostatnio napisane posty      $sql = 'SELECT p.topic_id, p.topic_title, p.topic_last_post_id, a.user_id, a.username, a.user_level, a.user_jr, s.post_id, s.post_time, s.poster_id, a.user_avatar, a.user_avatar_type, a.user_avatar      FROM ' . TOPICS_TABLE . ' p      LEFT JOIN ' . POSTS_TABLE . ' s ON (p.topic_last_post_id = s.post_id)      LEFT JOIN ' . FORUMS_TABLE . ' c ON (c.forum_id = s.forum_id)      LEFT JOIN ' . USERS_TABLE . ' a ON (a.user_id = s.poster_id)      ORDER BY s.post_time DESC      LIMIT ' . $limit . '';      $result = $db->sql_query($sql);      while ($row = $db->sql_fetchrow($result))      {          $i++;          $colored_username = color_username($row['user_level'], $row['user_jr'], $row['user_id'], $row['username']);          $row_user_name = $colored_username[0];          $user = '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . "=" . $row['user_id']) . '" class="gensmall" ' . $colored_username[1] . '>' . $row_user_name . '</a>';          if (strlen($row['topic_title']) > 35){$title = substr($row['topic_title'], 0, 35)."...";}          else{$title = $row['topic_title'];}          $data = create_date($board_config['default_dateformat'], $row['post_time'], $board_config['board_timezone']);          $avatar = '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . '=' . $row['user_id']) . '"><img src="' . $domyslny_av . '" ' . $style . ' border="0" alt="avatar" /></a>';          if ( $row['user_avatar_type'] == USER_AVATAR_UPLOAD)          {              $avatar = ( $board_config['allow_avatar_upload'] ) ? '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . '=' . $row['user_id']) . '" ><img src="' . $board_config['avatar_path'] . '/' . $row['user_avatar'] . '" ' . $style . ' border="0" alt="avatar" /></a>' : '';          }          if ( $row['user_avatar_type'] == USER_AVATAR_REMOTE)          {              $avatar = ( $board_config['allow_avatar_remote'] ) ? '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . '=' . $row['user_id']) . '" ><img src="' . $row['user_avatar'] . '" ' . $style . ' border="0" alt="avatar" /></a>' : '';          }          if ( $row['user_avatar_type'] == USER_AVATAR_GALLERY)          {              $avatar = ( $board_config['allow_avatar_local'] ) ? '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . '=' . $row['user_id']) . '" ><img src="' . $board_config['avatar_gallery_path'] . '/' . $row['user_avatar'] . '" ' . $style . ' border="0" alt="avatar" /></a>' : '';          }          $template->assign_block_vars('ostatnie_posty', array(          'USERNAME' => $user,          'TITLE' => '<a href="' . append_sid("viewtopic.$phpEx?t=" . $row['topic_id']) . '"  title="' . $row['topic_title'] . '" class="gensmall">' . $title . '</a>',          'AVATAR' => $avatar,          'DATE' => $data,          'ROW_CLASS' => (!($i % 2)) ? $theme['td_class2'] : $theme['td_class1'])          );      }      //Ostatnio napisane tematy      $sql = 'SELECT topic_id, topic_time, topic_poster, topic_title, user_id, username, user_level, user_jr, user_avatar, user_avatar_type      FROM ' . TOPICS_TABLE . '      LEFT JOIN ' . USERS_TABLE . ' a ON (a.user_id = topic_poster)      ORDER BY topic_time DESC      LIMIT ' . $limit . '';      $result = $db->sql_query($sql);      while ($row = $db->sql_fetchrow($result))      {          $colored_username = color_username($row['user_level'], $row['user_jr'], $row['user_id'], $row['username']);          $row_user_name = $colored_username[0];          $poster = '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . "=" . $row['user_id']) . '" class="gensmall"' . $colored_username[1] . '>' . $row_user_name . '</a>';          $posttime = create_date($board_config['default_dateformat'], $row['topic_time'], $board_config['board_timezone']);          $i++;          if (strlen($row['topic_title']) > 30)          {              $topic_title = substr($row['topic_title'], 0, 30)."...";          }          else          {              $topic_title = $row['topic_title'];          }          $userAvatar = '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . '=' . $row['user_id']) . '" ><img src="' . $domyslny_av . '" ' . $style . ' border="0" alt="avatar" /></a>'; //avatar domyslny          if ( $row['user_avatar_type'] == USER_AVATAR_UPLOAD)          {              $userAvatar = ( $board_config['allow_avatar_upload'] ) ? '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . '=' . $row['user_id']) . '" ><img src="' . $board_config['avatar_path'] . '/' . $row['user_avatar'] . '" ' . $style . ' alt="avatar" border="0" /></a>' : '';          }          if ( $row['user_avatar_type'] == USER_AVATAR_REMOTE)          {              $userAvatar = ( $board_config['allow_avatar_remote'] ) ? '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . '=' . $row['user_id']) . '" ><img src="' . $row['user_avatar'] . '" ' . $style . ' alt="avatar" border="0" /></a>' : '';          }          if ( $row['user_avatar_type'] == USER_AVATAR_GALLERY)          {              $userAvatar = ( $board_config['allow_avatar_local'] ) ? '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . '=' . $row['user_id']) . '" ><img src="' . $board_config['avatar_gallery_path'] . '/' . $row['user_avatar'] . '" ' . $style . ' alt="avatar" border="0" /></a>' : '';          }          $template->assign_block_vars('ostatnie_tematy', array(          'USERNAME' => $poster,          'POSTTIME' => $posttime,          'AVATAR' => $userAvatar,          'URL' => '<a href="' . append_sid("viewtopic.$phpEx?t=" . $row['topic_id']) . '" class="gensmall" title="' . $row['topic_title'] . '">' . $topic_title . '</a>',          'ROW_CLASS' => (!($i % 2)) ? $theme['td_class2'] : $theme['td_class1'])          );      }           // Top Lista 5 userów z najwieksza iloscia postow      $sql = 'SELECT user_id, username, user_posts, user_level, user_jr, user_avatar, user_avatar_type, user_avatar      FROM ' . USERS_TABLE . '      WHERE (user_id <> ' . ANONYMOUS . ' ) AND (user_posts > 0)      ORDER BY user_posts DESC      LIMIT ' . $limit . '';      $result = $db->sql_query($sql);      while ($row = $db->sql_fetchrow($result))      {          $colored_username = color_username($row['user_level'], $row['user_jr'], $row['user_id'], $row['username']);          $row_user_name = $colored_username[0];          $userAvatar = '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . '=' . $row['user_id']) . '" ><img src="' . $domyslny_av . '" ' . $style . ' border="0" alt="avatar" /></a>'; //avatar domyslny          if ( $row['user_avatar_type'] == USER_AVATAR_UPLOAD)          {              $userAvatar = ( $board_config['allow_avatar_upload'] ) ? '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . '=' . $row['user_id']) . '" ><img src="' . $board_config['avatar_path'] . '/' . $row['user_avatar'] . '" ' . $style . ' alt="avatar" border="0" /></a>' : '';          }          if ( $row['user_avatar_type'] == USER_AVATAR_REMOTE)          {              $userAvatar = ( $board_config['allow_avatar_remote'] ) ? '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . '=' . $row['user_id']) . '" ><img src="' . $row['user_avatar'] . '" ' . $style . ' alt="avatar" border="0" /></a>' : '';          }          if ( $row['user_avatar_type'] == USER_AVATAR_GALLERY)          {              $userAvatar = ( $board_config['allow_avatar_local'] ) ? '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . '=' . $row['user_id']) . '" ><img src="' . $board_config['avatar_gallery_path'] . '/' . $row['user_avatar'] . '" ' . $style . ' alt="avatar" border="0" /></a>' : '';          }          $who = '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . "=" . $row['user_id']) . '" class="gensmall"' . $colored_username[1] . '>' . $row_user_name . '</a>';          $template->assign_block_vars('najwiecej_postow', array(          'USERNAME' => $who,          'AVATAR' => $userAvatar,          'ROW_CLASS' => (!($i % 2)) ? $theme['td_class2'] : $theme['td_class1'],          'POSTS' => $row['user_posts'])          );      }           // Ostatnio odwiedzil forum      $sql = 'SELECT user_id, username, user_lastvisit, user_level, user_jr, user_avatar, user_avatar_type, user_avatar      FROM ' . USERS_TABLE . '      WHERE user_id <> ' . ANONYMOUS . '      AND user_allow_viewonline = 1      ORDER BY user_lastvisit DESC      LIMIT ' . $limit . '';      $result = $db->sql_query($sql);      while ($row = $db->sql_fetchrow($result))      {          $colored_username = color_username($row['user_level'], $row['user_jr'], $row['user_id'], $row['username']);          $row_user_name = $colored_username[0];          $visitdate = create_date($board_config['default_dateformat'], $row['user_lastvisit'], $board_config['board_timezone']);          $i++;          $who = '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . "=" . $row['user_id']) . '" class="gensmall"' . $colored_username[1] . '>' . $row_user_name . '</a>';          $how_many = '<b>' . $row['how_many'] . '</b>';          $colored_username = color_username($row['user_level'], $row['user_jr'], $row['user_id'], $row['username']);          $row_user_name = $colored_username[0];          $userAvatar = '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . '=' . $row['user_id']) . '" ><img src="' . $domyslny_av . '" ' . $style . ' border="0" alt="avatar" /></a>'; //avatar domyslny          if ( $row['user_avatar_type'] == USER_AVATAR_UPLOAD)          {              $userAvatar = ( $board_config['allow_avatar_upload'] ) ? '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . '=' . $row['user_id']) . '" ><img src="' . $board_config['avatar_path'] . '/' . $row['user_avatar'] . '" ' . $style . ' alt="avatar" border="0" /></a>' : '';          }          if ( $row['user_avatar_type'] == USER_AVATAR_REMOTE)          {              $userAvatar = ( $board_config['allow_avatar_remote'] ) ? '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . '=' . $row['user_id']) . '" ><img src="' . $row['user_avatar'] . '" ' . $style . ' alt="avatar" border="0"  /></a>' : '';          }          if ( $row['user_avatar_type'] == USER_AVATAR_GALLERY)          {              $userAvatar = ( $board_config['allow_avatar_local'] ) ? '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . '=' . $row['user_id']) . '" ><img src="' . $board_config['avatar_gallery_path'] . '/' . $row['user_avatar'] . '" ' . $style . ' alt="avatar" border="0"  /></a>' : '';          }          $who = '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . "=" . $row['user_id']) . '" class="gensmall"' . $colored_username[1] . '>' . $row_user_name . '</a>';          $how_many = '<b>' . $row['how_many'] . '</b>';          $template->assign_block_vars('odwiedziny', array(          'USERNAME' => $who,          'LASTVISIT' => $visitdate,          'ROW_CLASS' => (!($i % 2)) ? $theme['td_class2'] : $theme['td_class1'],          'AVATAR' => $userAvatar)          );      }      //Najwięcej wpisów w SB      $sql = "SELECT COUNT(*) AS 'how_many', b.username, b.user_id, b.user_level, b.user_jr, b.user_avatar_type, b.user_avatar      FROM " . SHOUTBOX_TABLE . " a, " . USERS_TABLE . " b      WHERE b.user_id=a.sb_user_id      GROUP BY b.username, b.user_id, b.user_level, b.user_jr      ORDER BY how_many DESC      LIMIT " . $limit . '';      $result = $db->sql_query($sql);      while($row = $db->sql_fetchrow($result))      {          $i++ ;          $colored_username = color_username($row['user_level'], $row['user_jr'], $row['user_id'], $row['username']);          $row_user_name = $colored_username[0];          $avatar = '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . '=' . $row['user_id']) . '" ><img src="' . $domyslny_av . '" ' . $style . ' border="0" alt="avatar" /></a>'; //avatar domyslny          if ( $row['user_avatar_type'] == USER_AVATAR_UPLOAD)          {              $avatar = ( $board_config['allow_avatar_upload'] ) ? '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . '=' . $row['user_id']) . '" ><img src="' . $board_config['avatar_path'] . '/' . $row['user_avatar'] . '" ' . $style . ' alt="avatar" border="0"  /></a>' : '';          }          if ( $row['user_avatar_type'] == USER_AVATAR_REMOTE)          {              $avatar = ( $board_config['allow_avatar_remote'] ) ? '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . '=' . $row['user_id']) . '" ><img src="' . $row['user_avatar'] . '" ' . $style . ' alt="avatar" border="0"  /></a>' : '';          }          if ( $row['user_avatar_type'] == USER_AVATAR_GALLERY)          {              $avatar = ( $board_config['allow_avatar_local'] ) ? '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . '=' . $row['user_id']) . '" ><img src="' . $board_config['avatar_gallery_path'] . '/' . $row['user_avatar'] . '" ' . $style . ' alt="avatar" border="0"  /></a>' : '';          }          $who = '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . "=" . $row['user_id']) . '" class="gensmall"' . $colored_username[1] . '>' . $row_user_name . '</a>';          $how_many = $row['how_many'];          $template->assign_block_vars('aktywnosc_sb', array(          'AVATAR' => $avatar,          'USERNAME' => $who,          'ROW_CLASS' => (!($i % 2)) ? $theme['td_class2'] : $theme['td_class1'],          'HOW_MANY' => $how_many)          );      }               //Czas spędzony na forum      $sql = 'SELECT user_id, username, user_spend_time, user_level, user_jr, user_avatar, user_avatar_type, user_avatar      FROM ' . USERS_TABLE . '      WHERE user_id <> ' . ANONYMOUS . '      ORDER BY user_spend_time DESC      LIMIT ' . $limit . '';      $result = $db->sql_query($sql);      $i=0;      while ($row = $db->sql_fetchrow($result))      {          $colored_username = color_username($row['user_level'], $row['user_jr'], $row['user_id'], $row['username']);          $row_user_name = $colored_username[0];          $spend = round(($row['user_spend_time'] / 60 / 60), 1);          $i++;          $colored_username = color_username($row['user_level'], $row['user_jr'], $row['user_id'], $row['username']);          $row_user_name = $colored_username[0];          $userAvatar = '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . '=' . $row['user_id']) . '" ><img src="' . $domyslny_av . '" ' . $style . ' border="0" alt="avatar" /></a>'; //avatar domyslny          if ( $row['user_avatar_type'] == USER_AVATAR_UPLOAD)          {              $userAvatar = ( $board_config['allow_avatar_upload'] ) ? '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . '=' . $row['user_id']) . '" ><img src="' . $board_config['avatar_path'] . '/' . $row['user_avatar'] . '" ' . $style . ' alt="avatar" border="0"  /></a>' : '';          }          if ( $row['user_avatar_type'] == USER_AVATAR_REMOTE)          {              $userAvatar = ( $board_config['allow_avatar_remote'] ) ? '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . '=' . $row['user_id']) . '" ><img src="' . $row['user_avatar'] . '" ' . $style . ' alt="avatar" border="0"  /></a>' : '';          }          if ( $row['user_avatar_type'] == USER_AVATAR_GALLERY)          {              $userAvatar = ( $board_config['allow_avatar_local'] ) ? '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . '=' . $row['user_id']) . '" ><img src="' . $board_config['avatar_gallery_path'] . '/' . $row['user_avatar'] . '" ' . $style . ' alt="avatar" border="0"  /></a>' : '';          }          $who = '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . "=" . $row['user_id']) . '" class="gensmall"' . $colored_username[1] . '>' . $row_user_name . '</a>';          $template->assign_block_vars('czas_spedzony_na_forum', array(          'USERNAME' => $who,          'CZAS' => $spend,          'ROW_CLASS' => (!($i % 2)) ? $theme['td_class2'] : $theme['td_class1'],          'AVATAR' => $userAvatar)          );      }      //Najlepszy moderator      $sql = "SELECT COUNT(*) AS 'how_many', b.username, b.user_id, b.user_level, b.user_jr, b.user_avatar, b.user_avatar_type, b.user_avatar      FROM " . LOGS_TABLE . " a, " . USERS_TABLE . " b      WHERE b.user_id=a.user_id      GROUP BY b.username, b.user_id, b.user_level, b.user_jr      ORDER BY how_many DESC      LIMIT " . $limit . '';      $most_active = $db->sql_query($sql);      while ($row = $db->sql_fetchrow($most_active))      {          $colored_username = color_username($row['user_level'], $row['user_jr'], $row['user_id'], $row['username']);          $row_user_name = $colored_username[0];          $i++;          $who = '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . "=" . $row['user_id']) . '" class="gensmall"' . $colored_username[1] . '>' . $row_user_name . '</a>';          $how_many = $row['how_many'];          $colored_username = color_username($row['user_level'], $row['user_jr'], $row['user_id'], $row['username']);          $row_user_name = $colored_username[0];          $userAvatar = '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . '=' . $row['user_id']) . '" ><img src="' . $domyslny_av . '" ' . $style . ' border="0" alt="avatar" /></a>'; //avatar domyslny          if ( $row['user_avatar_type'] == USER_AVATAR_UPLOAD)          {              $userAvatar = ( $board_config['allow_avatar_upload'] ) ? '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . '=' . $row['user_id']) . '" ><img src="' . $board_config['avatar_path'] . '/' . $row['user_avatar'] . '" ' . $style . ' alt="avatar" border="0" /></a>' : '';          }          if ( $row['user_avatar_type'] == USER_AVATAR_REMOTE)          {              $userAvatar = ( $board_config['allow_avatar_remote'] ) ? '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . '=' . $row['user_id']) . '" ><img src="' . $row['user_avatar'] . '" ' . $style . ' alt="avatar" border="0" /></a>' : '';          }          if ( $row['user_avatar_type'] == USER_AVATAR_GALLERY)          {          $userAvatar = ( $board_config['allow_avatar_local'] ) ? '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . '=' . $row['user_id']) . '" ><img src="' . $board_config['avatar_gallery_path'] . '/' . $row['user_avatar'] . '" ' . $style . ' alt="avatar" border="0" /></a>' : '';          }          $template->assign_block_vars('najlepszy_moderator', array(          'USERNAME' => $who,          'ROW_CLASS' => (!($i % 2)) ? $theme['td_class2'] : $theme['td_class1'],          'AVATAR' => $userAvatar,          'HOW_MANY' => $how_many)          );      }           //Top Lista PIW (działa z Like MOD'em)      $sql = "SELECT u.user_id, u.username, u.user_level, u.user_jr, user_avatar, user_avatar_type, user_avatar, u.user_beers_src, u.user_beers_dst      FROM " . USERS_TABLE . " u      ORDER BY u.user_beers_dst DESC, u.user_regdate ASC      LIMIT " . $limit . '';      $result = $db->sql_query($sql);      $i=0;      while ($row = $db->sql_fetchrow($result))      {          $colored_username = color_username($row['user_level'], $row['user_jr'], $row['user_id'], $row['username']);          $row_user_name = $colored_username[0];          $avatar = '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . '=' . $row['user_id']) . '" ><img src="' . $domyslny_av . '" ' . $style . ' border="0" alt="avatar" /></a>'; //avatar domyslny          if ( $row['user_avatar_type'] == USER_AVATAR_UPLOAD)          {          $avatar = ( $board_config['allow_avatar_upload'] ) ? '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . '=' . $row['user_id']) . '" ><img src="' . $board_config['avatar_path'] . '/' . $row['user_avatar'] . '" ' . $style . ' alt="avatar" border="0"  /></a>' : '';          }          if ( $row['user_avatar_type'] == USER_AVATAR_REMOTE)          {          $avatar = ( $board_config['allow_avatar_remote'] ) ? '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . '=' . $row['user_id']) . '" ><img src="' . $row['user_avatar'] . '" ' . $style . ' alt="avatar" border="0"  /></a>' : '';          }          if ( $row['user_avatar_type'] == USER_AVATAR_GALLERY)          {          $avatar = ( $board_config['allow_avatar_local'] ) ? '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . '=' . $row['user_id']) . '" ><img src="' . $board_config['avatar_gallery_path'] . '/' . $row['user_avatar'] . '" ' . $style . ' alt="avatar" border="0"  /></a>' : '';          }          $who = '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . "=" . $row['user_id']) . '" class="gensmall"' . $colored_username[1] . '>' . $row_user_name . '</a>';          $template->assign_block_vars('najwiecej_piw', array(          'AVATAR' => $avatar,          'USERNAME' => $who,          'ROW_CLASS' => (!($i % 2)) ? $theme['td_class2'] : $theme['td_class1'],          'BEER' => $row['user_beers_dst'])          ); [/code]     }

Otwórz index_body.tpl i znajdź:
[code]{BOARD_INDEX}[/code] <pre>
</pre>


Zamień na:
[code]<div id="board_index">      {BOARD_INDEX}  </div>  <div id="panel_boczny">  <table width="100%" cellpadding="5" cellspacing="1" border="0" class="forumline">      <tr>          <th class="thHead" colspan="2">Ostatnie posty</th>      </tr>      <!-- BEGIN ostatnie_posty -->          <tr>              <td align="center" width="5%" class="{ostatnie_posty.ROW_CLASS}">                  {ostatnie_posty.AVATAR}              </td>              <td align="left" width="95%" class="{ostatnie_posty.ROW_CLASS}">                  {ostatnie_posty.TITLE} {ostatnie_posty.USERNAME} - {ostatnie_posty.DATE}              </td>          </tr>      <!-- END ostatnie_posty -->  </table>   <table width="100%" cellpadding="5" cellspacing="1" border="0" class="forumline">      <tr>          <th class="thHead" colspan="2">Ostatnie tematy</th>      </tr>      <!-- BEGIN ostatnie_tematy -->          <tr>              <td align="center" width="5%" class="{ostatnie_tematy.ROW_CLASS}">                  {ostatnie_tematy.AVATAR}              </td>              <td align="left" width="95%" class="{ostatnie_tematy.ROW_CLASS}">                  {ostatnie_tematy.URL} {ostatnie_tematy.USERNAME} - {ostatnie_tematy.POSTTIME}              </td>          </tr>      <!-- END ostatnie_tematy -->  </table>   <table width="100%" cellpadding="5" cellspacing="1" border="0" class="forumline">      <tr>          <th class="thhead" colspan="2">Posterzy</th>      </tr>      <!-- BEGIN najwiecej_postow -->          <tr>              <td align="center" width="5%" class="{najwiecej_postow.ROW_CLASS}">                  {najwiecej_postow.AVATAR}              </td>              <td align="left" width="95%" class="{najwiecej_postow.ROW_CLASS}">                  {najwiecej_postow.USERNAME} Napisał: {najwiecej_postow.POSTS} postów              </td>          </tr>      <!-- END najwiecej_postow -->  </table>   <table width="100%" cellpadding="5" cellspacing="1" border="0" class="forumline">      <tr>          <th class="thhead" colspan="2">Ostatni odwiedzający</th>      </tr>      <!-- BEGIN odwiedziny -->          <tr>              <td align="center" width="5%" class="{odwiedziny.ROW_CLASS}">                  {odwiedziny.AVATAR}              </td>              <td align="left" width="95%" class="{odwiedziny.ROW_CLASS}">                  {odwiedziny.USERNAME} Odwiedził Nas: {odwiedziny.LASTVISIT}              </td>          </tr>      <!-- END odwiedziny -->  </table>   <table width="100%" cellpadding="5" cellspacing="1" border="0" class="forumline">      <tr>          <th class="thhead" colspan="2">Uzależnieni</th>      </tr>      <!-- BEGIN czas_spedzony_na_forum -->          <tr>              <td align="center" width="5%" class="{czas_spedzony_na_forum.ROW_CLASS}">                  {czas_spedzony_na_forum.AVATAR}              </td>              <td align="left" width="95%" class="{czas_spedzony_na_forum.ROW_CLASS}">                  {czas_spedzony_na_forum.USERNAME} Przesiedział {czas_spedzony_na_forum.CZAS} godzin              </td>          </tr>      <!-- END czas_spedzony_na_forum -->  </table>   <table width="100%" cellpadding="5" cellspacing="1" border="0" class="forumline">      <tr>          <th class="thhead" colspan="2">Najaktywniejsi w SB</th>      </tr>      <!-- BEGIN aktywnosc_sb -->          <tr>              <td align="center" width="5%" class="{aktywnosc_sb.ROW_CLASS}">                  {aktywnosc_sb.AVATAR}              </td>              <td align="left" width="95%" class="{aktywnosc_sb.ROW_CLASS}">                  {aktywnosc_sb.USERNAME} Wypowiedzi w SB: {aktywnosc_sb.HOW_MANY}              </td>          </tr>      <!-- END aktywnosc_sb -->  </table>   <table width="100%" cellpadding="5" cellspacing="1" border="0" class="forumline">      <tr>          <th class="thhead" colspan="2">Najlepsi Moderatorzy</th>      </tr>      <!-- BEGIN najlepszy_moderator -->          <tr>              <td align="center" width="5%" class="{najlepszy_moderator.ROW_CLASS}">                  {najlepszy_moderator.AVATAR}              </td>              <td align="left" width="95%" class="{najlepszy_moderator.ROW_CLASS}">                  {najlepszy_moderator.USERNAME} {najlepszy_moderator.HOW_MANY} punktów              </td>          </tr>      <!-- END najlepszy_moderator -->  </table>   <table width="100%" cellpadding="5" cellspacing="1" border="0" class="forumline">      <tr>          <th class="thhead" colspan="2">Piwosze</th>      </tr>      <!-- BEGIN najwiecej_piw -->          <tr>              <td align="center" width="5%" class="{najwiecej_piw.ROW_CLASS}">                  {najwiecej_piw.AVATAR}              </td>              <td align="left" width="95%" class="{najwiecej_piw.ROW_CLASS}">                  {najwiecej_piw.USERNAME} Wypił {najwiecej_piw.BEER} piw(a)              </td>          </tr>      <!-- END najwiecej_piw -->  </table>   </div>  <div class="clear"></div>[/code] <pre>
</pre>


Otwórz plik .css i na końcu dodaj:
[code]#board_index {      float: left;      width: 68%;  }  #panel_boczny {      float: right;      width: 30%;  }  .clear { clear: both; }[/code] <pre>
</pre>


 [url=https://grafinity.pl/uploads/monthly_2015_12/top5bbhelp53bdf9559b2df_54ff638f023dd.png.ac0496cad50fd90f38e24c51b5ac6576.png][img]https://grafinity.pl/uploads/monthly_2015_12/top5bbhelp53bdf9559b2df_54ff638f023dd.png.ac0496cad50fd90f38e24c51b5ac6576.png[/img][/url]
Odnośnik do komentarza
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.